Kalendari Mjedisor

Paradoksi i aerosolit që mund të përshpejtojë ndryshimet klimatike

Një fenomen paradoksal dhe në të njëjtën kohë i pashmangshëm mund të ketë kontribuar në përshpejtimin e fundit të ngrohjes globale. Por këto trupa atmosferike luajnë një rol të rëndësishëm në procesin e shpërndarjes dhe reflektimit të rrezatimit diellor, kështu që qiej më të pastër mund të nënkuptojnë edhe qiej më pak reflektues. Sipas një […]