Kalendari Mjedisor

Rritet sasia e energjise së prodhuar nga HEC-et private në Shqipëri

Tremujori i parë i këtij viti shënoi tejkalim të energjisë së prodhuar nga hidrocentralet private, koncesionare dhe prodhuesit fotovoltaikë në raport me atë të prodhuar në HEC-et publike, referon Agjencia Telegrafike Shqiptare. Shqipëria tashmë ka arritur të gjithë prodhimin e energjisë nga burimet e rinovueshme të energjisë, me pjesën dërrmuese nga hidrocentralet. Sipas INSTAT hidrocentralet […]