Kalendari Mjedisor

Përqindja e energjisë nga burimet e rinovueshme, Shqipëria e 7-a në Europë

Përdorimi i energjisë së rinovueshme ka shumë përfitime për çdo komb, duke përfshirë një ulje të emetimeve të gazrave serë, diversifikimin e furnizimeve të energjisë dhe një varësi të zvogëluar nga tregjet e karburanteve fosile (në veçanti, nafta dhe gazi).

By admin

Përdorimi i energjisë së rinovueshme ka shumë përfitime për çdo komb, duke përfshirë një ulje të emetimeve të gazrave serë, diversifikimin e furnizimeve të energjisë dhe një varësi të zvogëluar nga tregjet e karburanteve fosile (në veçanti, nafta dhe gazi).

Rritja e burimeve të rinovueshme të energjisë mund të stimulojë punësimin sipas disa vlerësimeve të fundit të Eurostat, përmes krijimit të vendeve të punës në teknologjitë e reja ‘jeshile’.

Shifrat e fundit të Eurostat e tregojnë Shqipërinë, si shtetin e 7 në Europë, me përqindjen e energjisë së përdorur, nga burimet e rinovueshme.

Sipas vlerësimeve të 2018, përqindja e energjisë nga burimet e rinovueshme është 34.9%, si dhe renditet i dyti vend në Ballkan, pas Malit të Zi (38.8%) me përdorimin më të lartë.

Kryeson renditjen europiane Norvegjia, me 72.8% të energjisë nga burimet e rinovueshme, ndjekur nga Suedia, 54.6 % dhe Finlanda 41.2%.

Të fundit në Europë duket se janë, Malta 8% dhe Hollanda 7.4%.

Në vitin 2018, energjia e rinovueshme përfaqësonte 18% të energjisë së konsumuar në BE, në një rrugë drejt objektivit të vitit 2020 prej 20%. Ky objektiv është shpallur midis Shteteve Anëtare të BE-së me planet kombëtare të veprimit të hartuara për të planifikuar një shteg për zhvillimin e energjisë së rinovueshme në secilin prej Shteteve Anëtare.

Shndërrimi i kontinetit të parë në botë me përdorimin më të lartë të energjisë së rinovueshme, deri në vitin 2050 është objektivi pas Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane (COM (2019), paketa më ambicioze e masave që duhet të lejojë qytetarët evropianë dhe bizneset të përfitojnë nga një tranzicion i qëndrueshëm i gjelbër.

Burimet e rinovueshme të energjisë përfshijnë energjinë e erës, energjinë diellore (termike, fotovoltaike dhe të përqendruar), hidrocentralin, fuqinë e baticës, energjinë gjeotermale, biokarburantet dhe pjesa e rinovueshme e mbeturinave.