Kalendari Mjedisor

Takim informues dhe konsultativ për ecurinë dhe vazhdimësinë e projektit mbi Mbrojtjen e Fokës Mesdhetare në rajonin e Shqipërisë

Organizata PPNEA është angazhuar tashmë prej gati dy vitesh në implementimin e projektit mbi Mbrojtjen e Fokës Mesdhetare në rajonin e Shqipërisë, kohë në të cilën ajo ka vazhduar punën intensive me mbledhje informacionesh dhe punë monitoruese të vazhdueshme në terren.

By admin

Organizata PPNEA është angazhuar tashmë prej gati dy vitesh në implementimin e projektit mbi Mbrojtjen e Fokës Mesdhetare në rajonin e Shqipërisë, kohë në të cilën ajo ka vazhduar punën intensive me mbledhje informacionesh dhe punë monitoruese të vazhdueshme në terren.

Në këtë kuadër u zhvillua sot takimi informues dhe konsultativ për ecurinë dhe vazhdimësinë e kësaj nisme.

Qëllimi i projektit ështe hapja e rrugëve për kthimin e fokës mesdhetare nëpërmjet informimit dhe edukimit të palëve të interesit, publikun e gjerë si dhe duke identifikuar habitatet e përshtatshme dhe duke promovuar mbrojtjen e tyre.

Një informacion i shkurtër mbi fokën mesdhetare:

Foka mesdhetare (Monachus monachus) është foka më e rrallë në botë dhe gjitari ujor më i rrezikuar në Evropë.

Ka qenë dhe vazhdon të jetë e shpërndarë në Mesdhe, në Detin e Zi dhe në Atlantikun e Veriut, por sot shpërndarja e fokës mesdhetare ka pësuar një fragmentim të lartë. Foka mesdhetare është ligjërisht e mbrojtur nga një sërë ligjesh kombëtare, marrëveshjeve rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe nga rregullat e Bashkimit Evropian.