Kalendari Mjedisor

Aferë në landfillin e Sharrës, koncesionari cakton tarifa shtesë

Kompani të ndryshme ndërtimi kanë kontraktuar kamionë për të hedhur mbetjet inerte në landfillin e Sharrës. Ky është i vetmi vend në të gjithë Tiranën ku lejohet hedhja e dherave, apo materialeve që mbeten pas ndërtimeve. Kompanitë duhet të paguajnë një shumë prej 480 lekësh për ton, apo rreth 100 euro për kamion.

By admin

Kompani të ndryshme ndërtimi kanë kontraktuar kamionë për të hedhur mbetjet inerte në landfillin e Sharrës. Ky është i vetmi vend në të gjithë Tiranën ku lejohet hedhja e dherave, apo materialeve që mbeten pas ndërtimeve. Kompanitë duhet të paguajnë një shumë prej 480 lekësh për ton, apo rreth 100 euro për kamion.

Pagesën duhet ta kryejnë edhe individë, të cilët kontraktojë mjete të tonazhit të ulët apo te lartë për zhvendosjen e mbetjeve interte pas kryerjeve të punimeve të ndryshme në ambiente private. Tarifa është vendosur nga kompania “Integrated Energy  B. V” e cila prej vitit 2017 ka fituar për 30 vjet koncesionin e menaxhimit të mbetjeve të gjithë kryeqytetit.

News24 ka arritur të mësojë se Bashkia e Tiranës është njoftuar dhe e ka pranuar propozimin e koncesionarit për të caktuar atë tarifë. Të gjithë këto fakte ngrejnë dyshimet për një aferë në favor të vetë koncesionarit.

Në bazë të kontratës së nënshkruar me Ministrinë e Mjedisit, kompania e cila do të ndërtojë edhe inceneratorin, do të paguhet nga Bashkia e Tiranës me një shumë prej 29 eurosh për cdo ton mbetje organike që depozitohet në landfill, nga mjetet që merren me pastrimin e kryeqytetit.

Tani përpos kësaj shume, individë, apo kompani të ndryshme, të cilat e paguajnë një herë taksën e pastrimit do të duhet të paguajnë një tarifë prej 480 lekësh për cdo ton mbetje të dërguar në Sharrë.

Dhe nuk mbaron me kaq. Bashkia e Tiranës me anë të Policisë Bashkiake dhe Inspektoriatit Mjedisor nuk i lejojnë kompanitë që të mund t’i depozitojnë mbetjet ndërtimore apo dherat në vende të tjera me një cmim më të ulët. Madje as të mund t’i shesin ato për llogari të kompanive të tjera që mund të kenë nevojë për dherat e përfituara nga hapja e gropave të ndërtimit.

Penalitetet e përcaktuara nga autoritetet nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se i drejtojnë mjetet për në Sharrë. Aty ku kompania koncesionare e shndërruar tashmë në monopoliste, do të vjelë para të tjera, përpos shumës së madhe që i paguan cdo muaj bashkia e kryeqytetit. Ndërkohë që tarifat sigurisht bien në kurriz të konsumatorëve.