Kalendari Mjedisor

Miratohet plani i menaxhimit të basenit ujor Seman, zbatimi nis në 2021

Këshilli i Ministrave miratoi planin e menaxhimit të basenit ujor Seman, me qendër në Fier.

By admin

Këshilli i Ministrave miratoi planin e menaxhimit të basenit ujor Seman, me qendër në Fier.

Në mbldhjen e qeverisë në mbështetje të ligjit “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave vendosi miratimin e planit të menaxhimit të basenit ujor Seman.

Sipas vendimit, zbatimi i planit të menaxhimit të basenit ujor Seman fillon në vitin 2021.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Plazhi i Semanit ndodhet 18 km në perëndim të qytetit të Fierit. Masivet pyjore me pisha e lloj-lloj drure-shkurrorë, flora dhe fauna e pasur, e bëjnë këtë plazh një mrekulli natyrore.