Kalendari Mjedisor

Krijohet grupi lokal i veprimit Korab-Koritnik për mbrojtjen e biodiversitetit

Bashkërendohen aktivitetet e ardhshme për formimin e grupi të parë Lokal të Veprimit në Zonë të Mbrojtur në Shqipëri në Parkun Natyror Korab-Koritnik.

By admin

Bashkërendohen aktivitetet e ardhshme për formimin e grupi të parë Lokal të Veprimit në Zonë të Mbrojtur në Shqipëri në Parkun Natyror Korab-Koritnik.

Përfaqësues nga PPNEA, brenda dy ditëve udhëtimi në qytetet e mrekullueshme të Kukësit dhe Peshkopisë, organizuan takime me OJF-të lokale dhe administratat përkatëse të zonave të mbrojtura, me qëllim bashkërendimin e aktiviteteve për formimin e Grupit Lokal të Veprimit Korab – Koritnik.

Si çdo herë, takimet midis iniciatorëve për formimin e këtij grupi lokal veprimi janë tepër frytdhënëse, të mbushura me ide të qarta dhe inovative për administrimin sa më efikas të Parkut Natyror Korab – Koritnik, një perlë e natyrës në Shqipëri.

Ky grup lokal veprimi do të shërbejë si nxitës i zhvillimit të qëndrueshëm, duke respektuar, në të njëjtën kohë, biodiversitetin dhe vlerat e larta natyrore që Parku Natyror Korab-Koritnik.

Ky grup lokal veprimi do të shërbejë si nxitës i zhvillimit të qëndrueshëm, duke respektuar, në të njëjtën kohë, biodiversitetin dhe vlerat e larta natyrore që Parku Natyror Korab-Koritnik.