Kalendari Mjedisor

Kalvari i çështjeve gjyqësore për ndërtimet e HEC-eve në Valbonë

U ankimua nga shoqata Toka, vendimi i Gjykatës së Tropojës në Gjykatën e Apelit në Shkodër,aktivistë dhe ambientalistë protestuan pranë Ministrisë së Drejtësisë duke dënuar vendimin e paprecedentë të Gjykatës së Tropojës dhe duke kërkuar ndërhyrjen e Ministrisë së Drejtësisë.

By admin

Shoqata Toka është e fokusuar në ruajtjen dhe mbrojtjen e alpeve shqiptare dhe ka pasur në fokus të veçantë çështjen e Valbonës, duke kundërshtuar dhe protestuar për ndërtimin e HEC-eve në Valbonë.

“Variantet e përdorimit të procedurave dhe bashkëpunimeve okulte për të vazhduar masakrën mbi Valbonë janë të patolerueshme. Boll i keni revoltuar Shqiptarët edhe me rastin e Valbones”, shkruajnë në faqen e Facebook “Friends of Valbona”, mbrojtësit e çështjes së Valbonës.

Kalvari gjyqësor i rezistencës kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Valbonë

Në datën 31 korrik 2018 Gjykata e Rrethit Gjyqësor të Tropojës vendosi të rrëzojë vendimin e Gjykatës Administrative të Apelit në Tiranë për pezullimin e punimeve për ndërtimin e HEC-eve në Parkun Kombëtar të Valbonës.

Vendimi i Gjykatës së Rrethit Tropojë që rrëzon vendimin e Gjykatës Administrative të Apelit

Vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit parashikonte pezullimin e ndërtimeve dhe se përmbaruesi shtetëror duhej të ekzekutonte masën e sigurisë. Por përmbaruesi është përballur me vendimin e Gjykatës së Tropojës i cili pezullon vendimin që ndalon punimet. Në këtë mënyrë Gjykata e Tropojës i ka dhënë të drejtën kompanisë koncensionare “Dragobia Energy” të vijojë punimet të paktën deri në 31 janar 2019.

Vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit i cili pezullon ndërtimet në Valbonë

Në mungesë të trupës gjykuese të Gjykatës së Lartë për shkak të procesit të vetting-ut, kompania koncesionare ju drejtua Gjykatës së Tropojës

Gjykata e Tropojës i është referuar argumentave të kompanisë koncesionare për marrjen e këtij vendimi, e cila pretendon se vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit është i pavlefshëm pasi i referohet pezullimit të lejes së KKT-së me nr.12, datë 10.11.2017, me një afat prej 5 muajsh. Në datën 21 maj 2018, kjo leje ka skaduar, ndërsa kompania koncesionare ka aplikuar 4 ditë përpara (17 maj) për leje të re zhvillimore.

Në datë 26 korrik 2018, Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT) është mbledhur për miratimin e 28 lejeve, por nuk ka miratuar lejen për kompaninë “Dragobia Energy”, kompaninë që po ndërton HEC-et në Valbonë. Në argumentin e saj, drejtuar Gjykatës së Tropojës, “Dragobia Energy”, thotë se ka një miratim në heshtje të lejes së KKT-së dhe se punimet po kryhen në bazë të kontratës koncesionare të datës 23.04.2009. Por, kontrata koncesionare nuk parashikon dhënien e asnjë leje, as atë të ndërtimit, pasi vetëm pas lidhjes së kontratës, “Dragobia Energy” pajiset me  të gjitha lejet, edhe atë të Këshillit Kombëtar të Territorit.

Në vendimin e Gjykatës së Tropojës, gjykatësi Sami Ujkashi referohet vetëm argumentave të kompanisë koncesionare “Dragobia Energy”, duke anashkaluar kundër-argumentave të përmbaruesit. Gjithashtu palë në këtë proces gjyqësor duhej të ishin edhe pala paditëse që kundërshton ndërtimin e HEC-eve, Shoqata “Toka” dhe banorët e Dragobisë dhe as nuk janë informuar për vendimin e marrë.

Por, vetëm Gjykata e Lartë mund të rrëzojë një vendim të marrë nga Gjykata Administrative e Apelit të Tiranës sepse Gjykata e Lartë është shkalla më e lartë e pushtetit gjyqësor në Shqipëri dhe misioni i saj kryesor është rishikimi, me kërkesën e palëve, i vendimeve të gjykatave të shkallëve më të ulta./ F.S