Të tjera


Plepat e Brukës ende po kërcënohen

Banorët e lagjes së Laknasit “Plepat e Brukës”  janë lajmëruar për rrezikun e ndërhyrjes në pyllin e lagjes së tyre nga firma private “BioProducts” sh.p.k. Ky biznes privat prej vitit 2018 po përpiqet të ndërtojë një thertore të prezantuar si ‘agroturizëm’ në këtë zonë. Ndërsa banorët nga ana tjetër e shohin thertoren si një përvetësim privat i një hapësire publike pyjore të mbjellë e ruajtur prej tyre dhe e cila mbron mjedisin e zonës nga ndotjet e lumit dhe erozioni.

LEXO ME SHUME >


Hidrocentralet në Valbonë vijojnë punën pavarësisht pezullimit nga Gjykata e Lartë

Shoqëria koncensionare “Dragobia Energy” plotësisht në pronësi të “Gener 2 Sh.P.K” vijon aktivitetin e prodhimit të energjisë përmes HEC-eve “Çerem” dhe “Dragobia” në luginën e Valbonës, pavarësisht vendimit të Gjykatës së Lartë për pezullim të kontratës së koncesionit dhe të aktivitetit deri në një vendim të formës së prerë.

LEXO ME SHUME >


Investim inteligjent dhe miqësor ndaj mjedisit në Bashkinë Has

Ndonëse Bashkia Has është një ndër bashkitë më të vogla në vend, ajo po ndërmerr hapa domethënës drejt zhvillimit të gjelbër nëpërmjet investimeve inteligjente.

LEXO ME SHUME >


Bashkia Has Pararojë në qeverisjen mbi parimet e ekonomisë së gjelbër

Në datën 30 qershor 2021 Këshilli Bashkiak i Bashkisë Has miratoi planin e veprimit “Shërbimet e ekosistemit dhe investimet inteligjente në Bashkinë Has”.

LEXO ME SHUME >


Zjarri rrezikoi disa banesa në Dushk të Lushnjës

Zjarri ka rrezikuar të djegë disa banesa në fshatin Dushk në Lushnjë pasditen e djeshme.

LEXO ME SHUME >

Qëndroni më të informuar për mjedisin

Regjistrohuni për të marrë përmbledhjen ditore të lajmeve mjedisore në e-mailin tuaj.