Uji


Vleresimi i nivelt te ndotjes dhe Monitorimi i peshqëve në Liqenin e Ohrit

Në Evropë, liqenet  e lashtë janë të kufizuar në rajonin e Ballkanit (Albrecht & Wilke, 2008), me një moshë prej 2-5 milion vjet, liqenet e Ballkanit si Ohri,  Macro Prespa, Mikro Prespa dhe Maliqi (tashmë i tharë) konsiderohen si liqenet më të vjetër në Evropë dhe me vijueshmerine e jetës nga më të gjatat në bote.

LEXO ME SHUME >


Vlerësimi ekologjik dhe ekonomik i shërbimeve të ekosistemit në ujëmbledhësin e Liqenit të Ohrit

Qendra per Menaxhimin Agromjedisor dhe Ekonomik eshte duke zbatuar projektin: Vlerësimi ekologjik dhe ekonomik i shërbimeve të ekosistemit në ujëmbledhësin e Liqenit të Ohrit. Ky projekt eshte mbeshtetur nga Critical Ecosystem Partnership Fund (“CEPF”), një fond shume-dhuruesish i përbërë nga Conservation International Foundation (“CI”), International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD"), the Global Environment Facility (“GEF”), the Government of Japan, Agènce Française de Développement (“AFD”), dhe European Union (“EU”). 

LEXO ME SHUME >


Devijimet në ndërtimin e hec-eve – Subjektet do pajisen me certifikatë nga MIE, penalitete për ndryshimin e fuqisë së instaluar

Prodhuesit me përparësi të energjisë elektrike do të duhet të pajisen me “Certifikatën e pranimit të veprës”, një dokument që dëshmon se subjekti ka realizuar të gjitha kërkesat e legjislacionit në fuqi dhe të kontratës përkatëse

LEXO ME SHUME >


Komuniteti Energjisë hap procedurat për zgjidhjen e çeshtjes së hidrocentraleve në Vjosë

Komuniteti i Energjisë fillon procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me Shqipërinë për mosrespektimin e Traktatit e krijimit të Komunitetit të Energjisë dhe veçanërisht me nenet 5, 6 dhe 8 të saj lidhur me projektet e hidrocentraleve në Vjosë.

LEXO ME SHUME >


Thatësira në Kukës, tkurret ndjeshëm liqeni i Fierzës! Prurjet bien me 60 metra kub ujë në sekond

Në Kukës prej ditësh po mbizotërojnë  temperaturat e larta dhe moti i thatë që ka ndikuar edhe në situatën hidrike.

LEXO ME SHUME >

Qëndroni më të informuar për mjedisin

Regjistrohuni për të marrë përmbledhjen ditore të lajmeve mjedisore në e-mailin tuaj.