Natyra


Projekti për pyjet shtyhet deri në vitin 2020, çfarë gjeti misioni i BB në terren

Banka Botërore ka rishikuar projektin për shërbimet mjedisore dhe ka nënvizuar në raportin e fundit atë që gjeti në terren lidhur me disa pika kyçe të projektit.

LEXO ME SHUME >


Dita Ndërkombëtare e Maleve

Duke mbuluar rreth 27 për qind të tokës, malet luajnë rol vendimtar në lëvizjen e botës drejtë rritjes së qëndrueshme ekonomike.

LEXO ME SHUME >


32% e tregut, “në duar” të Beratit- Prodhuesi më i madh i ullinjve në të gjithë rajonin!

Qarku i Beratit ka rezultuar qarku më dashamirës ndaj prodhimit të ullinjve, në vitin 2018! Kjo është ajo çka e ka karakterizuar këtë qark në vitin paraardhës, referuar vjetarit Statistikor Rajonal të Instat. Sipas këtyre të dhënave, Qarku i Beratit ka zënë jo pak, por 32% të totalit të prodhimit.

LEXO ME SHUME >


Projekti i rehabilitimit, FSHZH: Si ka ndryshuar Tamara

Fondi Shqiptar i Zhvillimit informon lidhur me ecurinë e rehabilitimit të qendrës Tamarë, Faza e II.

LEXO ME SHUME >


Moratoriumi i pyjeve: Zvogëlohet shtrirja e prerjeve por rritet intensiteti i shfrytëzimit

Republika e Shqipërisë në vitin 2016 miratoi zbatimin e një moratoriumi 10-vjeçar me qëllim ndalimin e prerjeve të pakontrrolluara të pyjeve deri në vitin 2026. Në kuadër të Programit për Rimëkembjen e Rrëqebullit të Ballkanit, PPNEA ndërmori një studim – për të zhvilluar një metodologji e cila vlerësoi prerjen e pyjeve gjatë periudhës 2016-2018, si dhe impaktin e moratoriumit të pyjeve. 

LEXO ME SHUME >

Qëndroni më të informuar për mjedisin

Regjistrohuni për të marrë përmbledhjen ditore të lajmeve mjedisore në e-mailin tuaj.