Aktiviteti njerëzor


Avancon projekti për HEC-in e Kalivaçit, kompania nis konsultimet për ndikimin në mjedis

Projekti për ndërtimin e Hidrocentralit të Kalivaçit ka kaluar në një fazë të re që lidhet me vlerësimin e ndikimit në mjedis. Kompania koncesionare “Ayen-ALB” sh.a ka nisur konsultimet me palët e interesit ndër të tjera institucionet publike lidhur me përgatitjen e raportit të Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social për ndërtimin e këtij HEC-i.

LEXO ME SHUME >


Shkatërrimi 1.7 miliardë dollarë- Si u bë Shqipëria për 20 vjet vendi i fundit në rajon për pasurinë pyjore!

Shfrytëzimi i jashtëligjshëm në kufinjtë e barbarisë, pa kriter, pa politika të mirëfillta, vjedhja sistematike, prerja e paligjshme e drurëve, kanë bërë që fondi pyjor i Shqipërisë të pakësohet me 40% vetëm 20 vitet e fundit. Tashmë Shqipëria renditet e fundit në rajon e në Evropë për sa i përket pasurisë pyjore.

LEXO ME SHUME >


Shqipëria dështon në përmbushjen e kërkesave të Komunitetit të Energjisë

Organizatat mjedisore ankimim kundër Shqipërisë në Komunitetin e Energjisë për HEC-et e Kalivaçit dhe Poçemit.

LEXO ME SHUME >


Dokumenti i Politikave Strategjike

Këshilli i Ministrave, me Vendimin Nr. 814, dt. 31.12.2018, miratoi Dokumentin e politikave për pyjet në Shqipëri, 2019–2030. Për përmbajtjen dhe rëndësinë e këtij Dokumenti, po sjellim shkrimin në vazhdim.

LEXO ME SHUME >


Zharrëz, ndotje alarmante nga puset

Kompania Albpetrol fajësohen nga banorët e Zharrëzës si ndotësit kryesorë të mjedisit. Në të njëjtën situatë ndodhen edhe puset e fondit të ndalur. Në sektorin 6, që përfshin fshatrat Zharrëz dhe Kuqar, kompania Albpetrol ka në pronësi 182 puse nafte. Nga këta, 167 janë puse të “fondit te ndalur”, ndërsa 15 janë puse “aktive në prodhim”.

LEXO ME SHUME >

Qëndroni më të informuar për mjedisin

Regjistrohuni për të marrë përmbledhjen ditore të lajmeve mjedisore në e-mailin tuaj.