Kalendari Mjedisor


16-22 Shtator 2021- JAVA EVROPIANE E LËVIZSHMËRISË

Çdo vit, që nga viti 2002, Java Evropiane e Lëvizshmërisë organizohet nga 16 deri më 22 shtator dhe i kushtohet transportit të qëndrueshëm.

Tema e Javës Evropiane të lëvizjes është "Të sigurt dhe të shëndetshëm me transport të qëndrueshëm".

Zgjedhja e temës së këtij viti reflekton mbi mundësitë për ndryshim që rezultojnë nga kjo krizë pandemie.

Java Evropiane e Lëvizshmërisë është fushata kryesore e Komisionit Evropian për rritjen e ndërgjegjësimit mbi lëvizshmërinë e qëndrueshme urbane. Ai promovon ndryshimin e sjelljes në favor të lëvizshmërisë aktive, transportit publik dhe zgjidhjeve të tjera të pastra dhe inteligjente të transportit.

Kjo javë e organizuar për herë të parë në vitin 2002 nga Komisionerja për mjedisin Margot Ëallstrӧm synon çështjet  e lëvizshmërisë si dhe  transportin urban duke ndikuar në përmirësimin e cilësisë të jetës dhe shëndetit të njerëzve.

Ngjarja kryesore zhvillohet nga 16-22 Shtator çdo vit, duke arritur kulmin në Ditën popullore pa Makina. Autoritetet lokale inkurajohen të përdorin javën kryesore për të provuar masat inovative të planifikimit, për të promovuar infrastrukturën dhe teknologjitë e reja, për të matur cilësinë e ajrit dhe për të marrë reagime nga publiku.

Kjo fushatë është një mundësi për të paraqitur alternativa të qëndrueshme të lëvizshmërisë për qytetarët dhe për të bërë të njohur sfidat me të cilat ndeshen qytetet për të ndryshuar sjelljen e njerëzve drejt një strategjie më të qëndrueshme të transportit.

Qytetet dhe administratat urbane kanë dhënë përgjigje krijuese, elastike ndaj pandemisë. Këtë vit, Java Evropiane e Lëvizjes feston qëndrueshmërinë e qyteteve dhe arritjet e tyre, ndërsa kërkon të mbajë këtë vrull. Tendencat që filluan vitin e kaluar, të tilla si rritja e transportit aktiv dhe përdorimi i transportit me emetim të ulët ose zero, kërkojnë promovim të mëtejshëm.

Me më shumë qytete që bashkohen çdo vit, dhe me apelin e saj të madh në media, fushata njihet gjerësisht si një forcë shtytëse drejt lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane në Evropë dhe më gjerë.

Shkarkimet nga automjetet dhe transporti urban kanë kontributin kryesor në ndotjen e ajrit.  Llojet e grimcave ndotëse, gazrat toksike që rrjedhin nga djegia e lëndëve djegëse për transportin përveç ndotjes së ajrit urban shkaktojnë edhe efekte negative në shëndetin e njerëzve.

Të nderuar qytetarë!

Përdorni sa më pak automjetet private për të mundësuar lehtësim të trafikut urban si dhe reduktimin  e ndotjes së ajrit  nga shkarkimet dhe pluhuri që shkaktojnë.

Mundësoni lëvizshmërinë me “zero” ndotje nëpërmjet ecjes, përdorimit të  biçikletave si dhe mjeteve të tjera ekologjike të transportit  për të mbrojtur mjedisin ku jetoni.

Qëndroni më të informuar për mjedisin

Regjistrohuni për të marrë përmbledhjen ditore të lajmeve mjedisore në e-mailin tuaj.