Kalendari Mjedisor

Promo

Harta e pikave të grumbullimit të mbetjeve farmaceutike

Kjo hartë është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij produkti është përgjegjësi e vetme e Qendrës Burimore Mjedisore (REC) në Shqipëri dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se pasqyron qëndrimin e Bashkimit Evropian.

Më Tepër

Harta e pikave të grumbullimit të mbetjeve farmaceutike

Kjo hartë është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij produkti është përgjegjësi e vetme e Qendrës Burimore Mjedisore (REC) në Shqipëri dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se pasqyron qëndrimin e Bashkimit Evropian.

Më Tepër