Kalendari Mjedisor

Shëndet

Industritë dhe dëmet që ato shkaktojnë në shëndet

Çdo ditë, në rajonin Evropian të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) – një territor i përbërë nga 53 vende, me përfshirjen dukshëm të Rusisë, vdesin rreth 7,400 njerëz, si rezultat i strategjive që ndjekin industritë e prodhimit të duhanit, përpunimit

Më Tepër

Biçikleta dhe mjedisi

Për çdo 1 kilometër që përshkohet me biçikletë në vend të automjetit parandalohet shkarkimi në natyrë i 145 gram dyoksid karboni.

Më Tepër

Industritë dhe dëmet që ato shkaktojnë në shëndet

Çdo ditë, në rajonin Evropian të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) – një territor i përbërë nga 53 vende, me përfshirjen dukshëm të Rusisë, vdesin rreth 7,400 njerëz, si rezultat i strategjive që ndjekin industritë e prodhimit të duhanit, përpunimit

Më Tepër

Biçikleta dhe mjedisi

Për çdo 1 kilometër që përshkohet me biçikletë në vend të automjetit parandalohet shkarkimi në natyrë i 145 gram dyoksid karboni.

Më Tepër