Kalendari Mjedisor

Shqipërisë i jepet mirëseardhja si vendi i 87-të në IUCN

Agjencia telegrafike shqiptare referon se rrjeti më i madh mjedisor në botë, me emër Unioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyrës miratoi Shqipërinë si vendi i 87-të i tij, pas miratimit zyrtar të statuteve të kësaj organizate. Ky është një hap që tregon përkushtimin e madh të Shqipërisë ndaj përpjekjeve globale të konservimit. Ministria e Turizmit […]

By Mjedisi Sot

Agjencia telegrafike shqiptare referon se rrjeti më i madh mjedisor në botë, me emër Unioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyrës miratoi Shqipërinë si vendi i 87-të i tij, pas miratimit zyrtar të statuteve të kësaj organizate. Ky është një hap që tregon përkushtimin e madh të Shqipërisë ndaj përpjekjeve globale të konservimit. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është si ndërlidhësja zyrtare e vendosur nga qeveria me Sekretariatin e IUCN.

Pasuria natyrore e Shqipërisë përfaqëson një gamë të larmishme mjedisesh natyrore, me të gjitha llojet e relievit që përfshijnë maja të thepisura, peizazhe fushore, pyje të dendur, lumenj të pacenuar, brigje te virgjëra e plot të tjera. Këto ekosisteme të larmishme garantojnë një larmi të florës dhe faunës, duke kontribuar në pasurinë e biodiversitetit të Shqipërisë.

Strategjia Kombëtare e Biodiversitetit dhe Plani i Veprimit dhe rrjeti në rritje i zonave të mbrojtura janë mekanizmat e politikave kryesore mjedisore në Shqipëri. Shqipëria është e angazhuar të reduktojë 20.9% të emetimeve të dioksidit të karbonit CO2 deri në vitin 2030. Kjo përfshin, ndër masat e tjera, menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe restaurimin e peizazhit pyjor.

“Jemi të lumtur të festojmë anëtarësimin e Shqipërisë në IUCN. Ne presim të forcojmë bashkëpunimin tonë me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe të ndihmojmë vendin të arrijë objektivat e tij ambicioze kombëtare, duke kontribuar në objektivat globale të konservimit. “Disa nga fushat tona të shumta të bashkëpunimit përfshijnë zhvillimin e politikave, ndërtimin e kapaciteteve dhe sigurimin e cilësisë së efektivitetit të menaxhimit të Zonave të Mbrojtura dhe të Konservuara, duke përfshirë certifikimin e Listës së Gjelbër të IUCN” tha Oliver Avramoski, drejtor i Zyrës Rajonale të IUCN për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (ECARO).

 

Gjatë dy dekadave të fundit, IUCN ka punuar ngushtë me qeverinë dhe shoqërinë civile në Shqipëri, duke ndihmuar në forcimin e kuadrit institucional për ruajtjen e natyrës, përmirësimin e sistemit kombëtar të zonave të mbrojtura dhe rritjen e nivelit të angazhimit të komunitetit.
Ndërhyrjet kryesore të bazuara në zonat e mbrojtura përfshijnë mbështetjen për pjesën shqiptare të Liqenit të Ohrit si një vend i Trashëgimisë Botërore, planifikimin e menaxhimit dhe angazhimin e komunitetit në

Parkun Kombëtar të Shebenikut dhe përgjatë lumit Buna, si dhe rolin e IUCN në përcaktimin e lumit Vjosa si parku i parë kombëtar i lumit të egër në Evropë.
Për më tepër, nisma të tilla si Iniciativa e Pyjeve Veriore dhe projekti ADAPT demonstrojnë potencialin për bashkëpunim në adresimin e sfidave mjedisore dhe promovimin e zgjidhjeve të bazuara në përputhje me natyrën.

Në nivel rajonal, Shqipëria angazhohet si një anëtare aktive e taskforcës së Biodiversitetit për Ballkanin Perëndimor (BDTF BB). Ky organ rajonal këshillon Grupin Rajonal të Punës për Axhendën e Gjelbër (GAWB) për Ballkanin Perëndimor për zbatimin e Shtyllës së Mbrojtjes së Natyrës dhe Biodiversitetit të Planit të Veprimit GAWB.

Ndërsa Shqipëria i bashkohet IUCN-së si shteti anëtar i saj më i ri, të dyja palët janë të përkushtuara për të çuar më tej përpjekjet e përbashkëta për ruajtjen e biodiversitetit, restaurimin e ekosistemit, angazhimin e komunitetit, përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe qeverisjen mjedisore.