Kalendari Mjedisor

Teknologjia bujqësore nxit praktika të reja dhe uljen e shkarkimeve në bujqësi

Ndryshimet klimatike janë një sfidë globale urgjente dhe ndikimet e tyre janë gjithnjë e më të dukshme në të gjitha sektorët, përfshirë bujqësinë. Ndërsa bota përballet me temperatura në rritje, modele të paqëndrueshme moti dhe ngjarje ekstreme, zgjidhjet novatore janë urgjentisht të nevojshme për të zbutur këto ndikime. Një rrugë premtuese është përshtatja me teknologji […]

By Mjedisi Sot

Ndryshimet klimatike janë një sfidë globale urgjente dhe ndikimet e tyre janë gjithnjë e më të dukshme në të gjitha sektorët, përfshirë bujqësinë. Ndërsa bota përballet me temperatura në rritje, modele të paqëndrueshme moti dhe ngjarje ekstreme, zgjidhjet novatore janë urgjentisht të nevojshme për të zbutur këto ndikime. Një rrugë premtuese është përshtatja me teknologji të reja në bujqësi, që jo vetëm rrisin produktivitetin, por gjithashtu reduktojnë ndjeshëm shkarkimet e CO2. Ndër këto, teknologjitë e grirjes janë një mjet i rëndësishëm për bujqësinë dhe fermerin vendas.

Teknologjitë e grirjes së biomasës dhe reduktimit të shkarkimeve të CO2

Në bujqësi, grirja e biomasës, siç janë degët dhe gjethet që gjeneron krasitja, mund të ketë një ndikim të madh në zvogëlimin e shkarkimeve të dioksidit të karbonit. Këto mbetje shpesh digjen, çka çon në lirimin e CO2 në atmosferë. Megjithatë, me përdorimin e teknologjive të grirjes, këto mbetje mund të përpunohen dhe përdoren si pleh organik,pra material plehërues, duke yvogëluaruar kështu shkarkimet dhe përmirësuar shëndetin e tokës.

Avantazhet e Teknologjive të Reja

Përfitimet e drejtpërdrejta në mjedis dhe tek fermeri, si pasojë e përdorimit të teknologjive që grijnë biomasën (p.sh krasitja e bimës së ullirit) përfshijnë:

Zvogëlimin e shkarkimeve të CO2: Teknologjitë grirëse, duke parandaluar djegien e mbetjeve bujqësore, ndihmojnë në reduktimin e sasisë së CO2 që lirohet në atmosferë, i cili vlerësohet si shkaktari kryesor për rritjen e temperaturave, Sasia e shkarkimeve të shmangura në atmosferë llogaritet të jetë rreth 2.88 m3 CO2/1,000 rrënjë ullinj/1 vit.

Përmirësimin e tokës: Mbetjet e copëtuara mund të përdoren si lëndë ushqyese për të përmirësuar strukturën dhe pjellorinë e tokës, duke rritur produktivitetin bujqësor.

Kursimin e kostove: Fermerët mund të kursejnë para duke përdorur mbetjet e copëtuara si pleh organik në vend të plehrave të kushtueshëm, kimikë.

Zbutjen e ndryshimeve klimatike: Duke reduktuar shkarkimet e gazrave serë, këto teknologji kontribuojnë në përpjekjet globale për zbutjen e ndryshimeve klimatike.

Menaxhimin e mbetjeve: Grirja ofron një mënyrë efikase për të menaxhuar mbetjet bujqësore, duke pakësuar ndotjen dhe duke promovuar një mjedis më të pastër.

Shembull në Vorë

Përmes një projekti të zbatuar nga REC Shqipëri dhe mbështetur nga Adaptation Fund Climate Innovation Accelerator, është bërë i mundur prezantimi i teknologjisë së grirjes së biomasës në fermat e ullishtave në Vlorë, Shqipëri. Teknologjia e prezantuar ofron lehtësi në përdorim kundrejt një nevoje minimale për trajnim, ndërsa përfitimet që ofron janë të larmishme. Kjo formë e aplikimit të teknologjive novatore, jo vetëm që rrit qëndrueshmërinë e praktikave bujqësore, por gjithashtu ndihmon në rritjen e prodhimit dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës së fermerëve.
Ndërsa ndryshimet klimatike vazhdojnë të sfidojnë bujqësinë globalisht, zgjidhjet novatore, si teknologjia e grirjes ofrojnë një shpresë të re për të ardhmen. Me përdorimin e duhur të këtyre teknologjive, ne mund të ndihmojmë në zbutjen e ndikimeve të ndryshimeve klimatike dhe në krijimin e një të ardhmeje më të qëndrueshme për bujqësinë.

Konkluzioni

Ndërsa ne përpiqemi të luftojmë ndryshimet klimatike, integrimi i teknologjive të reja në bujqësi ofron një dritë shprese. Teknologjitë bujqësore të grirjes jo vetëm që zbusin shkarkimet e CO2, por gjithashtu promovojnë praktika të qëndrueshme bujqësore që mund të transformojnë peisazhin bujqësor. Duke përqafuar këto risi, fermerët mund të luajnë një rol vendimtar në kthimin e efekteve negative të ndryshimeve klimatike dhe në hapjen e rrugës për një të ardhme më të gjelbër dhe më elastike.

Udhëtimi drejt bujqësisë së qëndrueshme është një përpjekje kolektive. Me mbështetjen e vazhdueshme, edukimin dhe përshtatjen me teknologjitë e avancuara, ne mund të bëjmë hapa të rëndësishëm në zbutjen e ndikimeve të ndryshimeve klimatike dhe krijimin e një planeti më të shëndetshëm për brezat e ardhshëm.

Burimi:

Prof. Asoc Mihallaq Qirjo, profesor pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës