Kalendari Mjedisor

Toka bujqësore nën efektet e TEC-it të Roskovecit

Në kuadër të projekteve të mëdha energjetike në Shqipëri, është propozuar ndërtimi i një Termocentrali (TEC) me bazë fosile në Roskovec. Këto ditë, kompania Fier Thermoelectric Sh.a ka dorëzuar pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit (AKM) dokumentin “Përmbledhje jo Teknike e Raportit të Vlerësimit të Thelluar të Ndikimit në Mjedis” për projektin e titulluar “Impianti Energjetik […]

By Mjedisi Sot

Në kuadër të projekteve të mëdha energjetike në Shqipëri, është propozuar ndërtimi i një Termocentrali (TEC) me bazë fosile në Roskovec. Këto ditë, kompania Fier Thermoelectric Sh.a ka dorëzuar pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit (AKM) dokumentin “Përmbledhje jo Teknike e Raportit të Vlerësimit të Thelluar të Ndikimit në Mjedis” për projektin e titulluar “Impianti Energjetik me Cikël të Kombinuar Roskovec, Shqipëri.

Projekti do të realizohet nga një partneritet midis kompanisë greke “Gek Terna SA” dhe asaj shqiptare “Gener 2”, e cila zotëron 30% të aksioneve. Këto dy kompani do të ndërtojnë dhe operojnë TEC-in e Roskovecit.

Ky projekt ka ngjallur diskutime të shumta dhe shqetësime në lidhje me ndikimin e tij mjedisor dhe ekonomik në vend. Kritikët e projektit ngrenë dyshime serioze bazuar në përvojat e mëparshme me projekte të ngjashme energjetike në Shqipëri:

TEC-i i Vlorës, i ndërtuar 20 vjet më parë, i cili u promovua si një termocentral me cikël të kombinuar, por rezultoi joefikas.
Projekti i fundit i TEC-it të quajtur “i Bangladeshit”, i cili u prezantua si një impiant që do të digjte gaz, por ka ngritur pikëpyetje për efikasitetin dhe kostot e tij.

Këto përvoja kanë çuar në shqetësime se TEC-i i Roskovecit mund të ndjekë një model të ngjashëm, duke rrezikuar të bëhet një investim i kushtueshëm me përfitime të diskutueshme për ekonominë shqiptare.

Kritikët argumentojnë se projekti mund të rezultojë në humbje të konsiderueshme financiare për vendin, potencialisht në shkallë edhe më të madhe se projektet e mëparshme.

Prandaj, kërkohet një vlerësim i kujdesshëm dhe transparent i projektit, duke marrë parasysh përvojat e kaluara dhe duke siguruar që interesat ekonomike dhe mjedisore të Shqipërisë të jenë prioritet.